ervaring

LinkedIn | Twitter | Wiskundebijles

Net voordat ik naar de middelbare school ging, kreeg ik mijn eerste computer. Al snel startte ik met programmeren van simpele programma’s in Basic en Turbo Basic. Zoals veel beta’s was ik niet de beste in talen. Daarom programmeerde ik op jonge leeftijd al tools om mezelf te overhoren. Tijdens de middelbare school bleef ik, onder andere samen met vrienden, programma’s schrijven.

Na de middelbare school ben ik in 1998 Bouwkunde gaan studeren aan de Avans Hogeschool in Den Bosch. Daar begon ik te beseffen hoeveel werk je kon besparen met macro’s. Deze schreef ik destijds voor Autocad. Op de Hogeschool volgde ik ook enkele informatica vakken. Toen ik mijn opleiding had afgerond ging ik in 2003 naar de Universiteit van Utrecht om daar wiskunde (met minor informatica) te studeren. Hier leerde ik programmeren met Java. Ik maakte onder andere schetsprogramma’s en tools die visualisaties maakte van spiegelende geometrische objecten die in elkaar bewogen. Op de UU leerde ik ook programmeren in C, Matlab, Mathematica, R en Python. Toen ik daarna in 2007 mijn studiepad vervolgde op de Universiteit van Amsterdam (UvA) voor een master Operations Research and Management, leerde ik programmeren in Pascal en maakte ik complexe simulaties met Enterprise Dynamics.

Naast mijn studie heb ik bijles gegeven in wiskunde en aanverwante vakken aan ruim 210 leerlingen / studenten. Zie voor mijn ervaringen op dit vlak www.wiskundebijles.net.

In 2009 startte ik als stagiair bij een middelgroot bedrijf. Ik attendeerde een paar mensen op mogelijke optimalisaties en maakte al wat kleine tooltjes die mensen veel werk uit handen namen. Van eind 2009 tot begin 2011 werkte ik bij het zelfde bedrijf als analist. In deze tijd heb ik vele tientallen macro’s in VBA gemaakt. Zie hieronder enkele voorbeelden. Begin 2011 kreeg ik mijn huidige baan als Business Intelligence Specialist. Ik programmeer in mijn vrije tijd tools om mijn werk kracht bij te zetten. Ik doe dat in VBA (Visual Basic for Applications), Excel, Visual Basic en Bash (Unix Shell). Voor OBIEE (Oracle Business Intelligence) heb ik onder andere een zoektool, een XML editor en een tool om logbestanden uit te lezen gemaakt.

Ik heb ervaring met het programmeren van tools die in de praktijk bij een paar middelgrote bedrijven worden gebruikt. In praktijk is mij de laatste jaren opgevallen dat al grote optimalisatieslagen te behalen zijn door simpele tooltjes te maken. Met sommige tools worden uren werk per dag bespaard, andere tools geven zelfs antwoord op vragen die zonder de tool onmogelijk beantwoord zouden kunnen worden. Ik heb in mijn werk vele optimalisaties uitgevoerd, waardoor ik de praktijk en theorie goed weet te combineren.

Dit is een lijst van enkele van de vele tools die ik gemaakt heb met Pascal, Visual Basic, VBA, Excel en Bash (Unix Shell);

 • Een facturatieprogramma dat gemaakt is voor een grote diervoeder handelaar. Dit programma wordt dagelijks gebruikt.
 • Tool om te onderzoeken of de software juist werkt, die gebruikt wordt om te voorspellen of er significante veranderingen in de beurs optreden. Deze tool heb ik ontwikkeld voor een grote vermogensbeheerder.
 • Macro die op basis van ODBC koppelingen en SQL statements de voorraadverschillen uit een databases uitleest, op het resultaat bewerkingen uitvoert en de gegevens overzichtelijk terug geeft aan de gebruiker. De gebruiker kan hierop reageren, controles uitvoeren en de voorraden monitoren.
 • Macro die de hoeveelheid uitgevoerd werk bepaald uit log-bestanden van een machine. De macro ververst voortgangsschermen met hierin de prognose van het werk. Aan de hand hiervan kunnen de shiftleaders hun bezetting aanpassen.
 • Macro die labels genereert op basis van ODBC koppeling en SQL-statements.
 • Planning programma chauffeurs, gemaakt in VBA.
 • Macro die de inhoud van alle bestanden uit een map die aan een zeker criterium voldoen samenvoegt. Dit scheelt uren handmatig werk indien het veel bestanden betreft.
 • Macro die de logbestanden van het tijdregistratiesysteem controleert. Allerlei alerts worden hierdoor weergegeven en hierop wordt actie ondernomen.
 • Zoektool OBIEE. Deze tool is gemaakt met VBA en kan door alle gebouwde rapporten van alle gebruikers zoeken op text-delen. Hiermee kunnen vele vragen worden beantwoord, die onmogelijk zonder deze tool beantwoord zouden kunnen worden.
 • XML Editor. Met de tool kan de XML van een rapport uit OBIEE op handige wijze worden bewerkt. De tool lay-out de XML vanzelf waardoor overbodige spaties en andere overbodigheden verdwijnen. Verder is het mogelijk om diverse bewerkingen uit te voeren op de XML, zoals controles op kleurcode e.d. Deze tool is gemaakt met VBA.
 • Macro die ONIX-test-berichten samenstelt op basis van ingevulde cellen in Excel.
 • Invoerschermen voor Scrum-gegevens van teams. Aan de hand van de gegevens die zijn ingevoerd, worden door de macro SQL-statements gegenereert die op de database worden uitgevoerd.
 • Macro voor een bestel- en adviessysteem. Deze macro past slimme filteringen toe waardoor dagelijks in plaats van circa 1000 pagina’s nog maar enkele pagina’s handmatig te worden doorgewerkt.
 • Materialized views generator. Op basis van ingevulde cellen in Excel, die tabel- en kolomnamen bevatten, maakt deze macro voor alle combinaties die mogelijk zijn de SQL-statements, waarmee alle mogelijke materialized views kunnen worden genereerd.
 • Tool die de log-bestanden die worden gegenereerd door OBIEE doorzoekt. Deze tool geeft weer hoeveel runtijd de queries hebben gehad die door de gebruikers zijn uitgevoerd. Hierdoor krijgt men bijvoorbeeld zicht op welk onderdeel geoptimaliseerd kan of moet worden en hoeveel gebruikers tegelijk de databases belasten. Deze tool is gemaakt in Visual Basic.
 • Zoektool gemaakt met Bash (Unix Shell). Deze zoektool zoekt bestanden met in te geven eigenschappen, vergelijkt bestanden, onderzoekt of bestanden gebruikt worden binnen OBIEE, etc.